No disponible


Autor
Josep Maria Mainat
Toni Cruz
Miquel Angel Pascual

Companyia
La Trinca

Director
Josep Maria Mainat
Toni Cruz
Miquel Angel Pascual

Actors
Josep Maria Mainat
Toni Cruz
Miquel Angel Pascual
    
Musics
Francesc Burrull
Ricard Roda
Josep F. franch
Jordi Llanés
Rafael de la Vega
Miguel Amo
Pedrito Diaz

Escenografia
Fabià Puigserver, Isidre Prunés, Montse Amenós, Anton Corominas

Il·luminació
Pebrots