El dol escau a Electra

Autor
Eugene O’Neill

Director
Josep Montanyès

Escenografia
Isidre Prunés, Montse Amenós

Intèrprets
Pere Anglas
Hermann Bonnín
Jaume Comas
Josep M. Domènech
Anna Estrada
Mateu Grau
Anna Lizaran
Mercè Mariné

Fotografia
Josep Ros Ribas

Companyia
Teatre Lliure

1992.04.06 Teatre Lliure, Barcelona